Watertransitie, we zijn alvast begonnen

Wolton – Biobased vervanging geotextiel
Geotextiel is een prachtig product en is bij zo´n 1.500 TonTuinen ingezet als scheiding tussen substraat en waterbuffer. Alleen de oorsprong is mineraal en de TonTuin zou niet alleen klimaatadaptatie, maar ook mitigatie moeten ondersteunen. Daarom gaan we onderdelen vervangen waardoor de waterbufferende plantenbak uiteindelijk 100% circulair en/of biobased is. Met een proef gaan we testen of wol een vervanger kan zijn. De idee is dat de wortels van de planten de gaten afdichten nadat de wol is vergaan. We gebruiken hiervoor wol die anders verbrand zou worden, geleverd door Hollands Wol Collectief en Vacht en Wol.
> Start 28 november
> Dreamhuus Green Village, Delft
> Looptijd 5 jaar

Tussenwater – van de gootsteen naar de ton
We zamelen volop restmaterialen in. Papier, glas, groente, batterijen, kleding. Allemaal netjes apart gehouden om uiteindelijk te hergebruiken. Tegelijkertijd wordt de bron van ons leven verspild: water. Onvervuild zoet water is onontbeerlijk in ons dagelijks leven, toch wordt het niet ingezameld. Waarom niet? Omdat we het niet gewend zijn apart te houden. Het is misschien teveel gedoe en er is natuurlijk ook geen (technische) voorziening. Niemand heeft immers een waterkliko in zijn tuin staan. Daar brengen we verandering in met Tussenwater. We bieden een voorziening en een motivatie aan om te kijken of en hoeveel er wordt bewaard. Water dat te goed is voor het riool, maar te slecht om te drinken. Te weinig voor filtratie en zuivering, maar te veel om weg te gooien.
> Start 28 november en 8 december resp.
> Dreamhuus Green Village, Delft
> Dak Hof van Cartesius, Utrecht

Daccu – elk dak geschikt voor waterbeheer
De bestaande draagkracht van daken zou geen belemmering moeten zijn voor wateropslag. Met een low tech oplossing maken we een daccu. Een batterij aan vaatjes, modulair en aanpasbaar aan de omstandigheden en behoeftes. Extensies met buffer of infiltratie op en onder het maaiveld zijn optioneel. Ook een overschot kan in de accu om zo de perfecte waterbalans te creëren. Low tech door vooral gebruik te maken van hoogteverschillen in plaats van pompen. Door planten te gebruiken om de waterkwaliteit te waarborgen en hergebruikt materiaal in te zetten in plaats van nieuw materiaal te ontwerpen en produceren. Dat het technisch weten we en het is geen raketgeleerdheid om vaten te koppelen of een pomp op zonne-energie aan te sluiten. Deze proef gaat om te kijken wat dakvergroeners over hebben voor een dergelijk systeem in relatie tot de (lage) kosten van beschikbaar drinkwater.
> Start december 2023
> Experimentendak
> Kleinpolderplein, Rotterdam.

Stroomelementen
Onderzoek naar de mogelijkheden van een 24/7 stroomvoorziening uit stromend water in de gebouwde omgeving. Gebruikmakend van hoogteverschillen en bestaande waterstromen. De uitdaging om emissieloos water verticaal te transporteren gaan we graag aan! We werken hiervoor met plezier samen met Company New Heroes, Biomimicry Nederland en TU/Delft. Met dit concept vervalt de idee dat een gebouw bestaat uit delen. Bodem, gevel en dak zijn een geheel.

> Start januari 2024
> Rotterdam/Utrecht/Delft/Eindhoven
> Onderzoeksresultaten, demo en testopstelling in 2025.

Voortzetting of afronding lopende projecten
> Speels en circulair/biobased filter voor Speelfabriek i.s.m. Bende.
> Laatste jaar Het Regent Tonnen in Rotterdam en een extra jaar voor Capelle aan den IJssel
> Uitrol Petje Blik (maakt kinderen bewust voor kansen met afval) m.m.v. Rotterdam Circulair
> Uitbreiding kennis pagina’s op website
> Workshop mini TonTuin upgrade door medewerking van watereducatie.nl en Guerrilla Gardeners