Maatwerk en opdrachten

We doen veel, alles met eenzelfde doel en niet in 1 zin te vatten. Voor ons zelfs moeilijk uit te leggen wat WaterLeider is… Met deze pagina Maatwerk en opdrachten krijg jij als potentiele opdrachtgever een beter beeld van wat we te bieden hebben. Sowieso in het algemeen: Alles dat nodig is om waterbewustzijn te vergroten en daaraan gekoppeld toegevoegd groen, ondersteunen van de biodiversiteit. Hiervoor starten we vaak zelf projecten, werken samen met andere stadsmakers of doen het in opdracht.

Scroll hieronder om een idee te krijgen en benader ons gerust voor een vrijblijvend gesprek als je een idee hebt waar we bij kunnen helpen.

maatwerk en opdrachten

Om onze en jouw doelen te bereiken begeven we met ons gevarieerde team op het snijvlak tussen communicatie, techniek, vormgeving en projectmanagement. De opdracht mag concreet en uitvoerend zijn, maar daarvoor kun je ook bij andere partijen terecht. De meerwaarde die WaterLeider biedt is dat er altijd een oplossing én aanpak is voor ogenschijnlijk complexe vraagstukken. Hoe taaier de kluif, hoe lekkerder!

Wat doen we dan?!
Uiteenlopend advies en uitvoering van groene daken, waterberging en tuininrichting. Communicatie met en voor bewonersgroepen, overheden en bedrijven (personeel). Projectmanagement en innovatie. Zoals aangegeven, teveel om uit te leggen, daarom hieronder een selectie van al gerealiseerde projecten of die gepland staan. Met beeld en opdrachtgever zodat je een beter idee krijgt van onze wijde range.


2024 maatwerk en opdrachten

Waterberging Bos op Poten

Opdrachtgever: TU Bouwkunde

Een batterij van 16 IBC tanks, geschakeld en maximaal te vullen. Een krachtig pompje op zonne-energie (off grid power pakketje op maat samengesteld door VG energy store) en een slang met op maat gefabriceerde spuitlans. So far het technische.
De bomen krijgen vanaf nu 1 keer per 4 weken water van de gemeente, de bakken worden dan ook gevuld. Daarna gaan omwonenden aan de slag. Ze geven een keer per week water. Efficiënt zodat er minder ritten gereden hoeven te worden door de gemeente, maar vooral ook tof dat omwonenden door de zorg ook meer betrokkenheid hebben!

En dan, gaat het bos weg in november. Zonde van de moeite? Nee, hoor. Het geheel is #modulair opgebouwd, deels #circulair ook. Alle onderdelen zijn dus los te koppelen, en relatief makkelijk te transporteren. En dan wat ik zelf leuk vond om te maken is de multifunctionele toepassing van de bakken. Vandaag slootwater, maar morgen om te pluggen om #hemelwater op te vangen vanaf een regenpijp of via een grote doek uit de lucht. Wordt zeker vervolgd!

Waterberging en koppeling Wadi

Opdrachtgever: Moestuinman
Waterberging, afkoppelen en advies
Technische innovatie door Thijs Boers, uitgevoerd door Thijs Boers en Tijs van Ruth

Volgens een eigen uniek ontwikkeld systeem waarbij de vaten zowel horizontaal als verticaal gelijkmatig vullen en legen. De Wadi is bedacht en uitgevoerd door Moestuinman en de overstort en een extra kraan om alle tanks te lozen lopen uit via een ondergrondse buis naar de Wadi. Praktisch, maar vooral een mooi beeld!

De waterbuffer is voor het nieuwe groen op dit binnenplein van een school. De Wadi kan 30m3 water bergen en vertraagd afvoeren. Een gouden combi van afkoppelen, bufferen en infiltreren. Goed voor de stad, goed voor het rioolbeheer en vooral goed voor bodem en de daarbij horende flora en fauna!

Maatwerk en opdrachten
Maatwerk en opdrachten
Maatwerk en opdrachten

2023 maatwerk en opdrachten

Groenblauw schoolplein

Elk buffervat is afgetimmerd met stroken Douglas hout, om het te beschermen tegen uv licht en daardoor is het tegelijk een speelelement voor de schoolkinderen. Ontwerp en uitvoering door Tijs van Ruth.

Deze opstelling was voor een opdracht waarbij we voor een Groenblauw Schoolplein Dominicus het waterbeheer verzorgde. Het plein bij de Dominicus School is onttegeld door ouders en buurtbewoners. Het initiatief werd genomen door Studio ID Eddy. Weverling groenprojecten zorgde voor de tuininrichting.
Hier kozen we voor een maximale inzet van het hemelwater. 1 Verzamelen en opslaan in 3 X 100 liter tanks. 2: een voorziening waardoor het met een pomp beschikbaar is om te sproeien en vloeien. 3: De overstort komt uit in een wadis. Pas als de wadi verzadigd is, dan gaat het water alsnog naar het (gescheiden) riool.

Groenblauw Schoolplein Dominicus
DIY tips en instructie Groenblauw Schoolplein Dominicus
Werktekening IBC tanks koppelen in combinatie met Wadi Groenblauw Schoolplein Dominicus
DIY wateropvang

Deze werktekening en meer vind je via >> werktekeningen

EcoBorg

Opdrachtgever: Constructiff
Uitgevoerd door: Tijs van Ruth en Emma van Dam

De sociale Borgruimte
Karl Messinger, Constructif: “We gebruiken zo veel mogelijk restmaterialen, zowel van leveranciers als van onze eigen (rest)materiaalstromen. Door het hergebruik van materialen wordt de CO2 voetafdruk gereduceerd en afval verminderd. Het ontwerp vroeg overigens wel om flexibiliteit. Vooraf weet je natuurlijk nooit welke materialen je beschikbaar krijgt voor het bouwen van de schuur. Uiteindelijk creëert de ECOborg ruimte voor dier en natuur en borgt zowel economische als ecologische waarde.”

Bijdragen van
BBMT Bouwproducten, Jongeneel, Mastermate en Trespa.

Maatwerk en opdrachten natuurinclusief, biodivers en circulair
Schets van de natuurinclusieve circulaire bergruimte

2022 maatwerk en opdrachten

Adviseur gemeente Rotterdam

Juni 20202 – December 2022: adviseur Rotterdams WeerWoord
Advies aan Rotterdammers over de subsidieregeling Klimaatadaptatie. verbinder bewonersgroepen en overheidsinstellingen, aanjager en terugkoppelen aan verantwoordelijke ambtenaren.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Kunstwerk verwaterd

maatwerk verwaterd

Waterinstallatie. Afval als grondstof, bouwen aan de toekomst. In het kader van circulair festival liefde voor de dingen maakten we een waterinstallatie. In nauwe samenwerking met kunstenaar Housein Bouziani (Made By) op een redelijk improviserend niveau. Housein schetste het all over beeld en bouwde mee. WaterLeiders Bouzian Ziani, Thijs Boers (Watermanagement) en Tijs van Ruth ontwierpen tijdens het bouwen. Een organisch ontstaan netwerk van 15 vaten van ieder 200 liter. Gekoppeld, borrelend, vloeiend en opgepompt water is met alle tonnen verbonden. 3m3 hemelwater beschikbaar voor de buurtmoestuin!

2022
Opdrachtgever: liefde der dingen festival

Afkoppelen Schoonderloostraat

Afkoppelen 630m2 dakoppervlak

Het hemelwater van het dak gaat naar een groendak. Na de eerste opvang over in een ondergrondse tank van 15m3 en als die vol is naar een wadi voor infiltratie en het overschot daarvan via een overstort naar het (gemengd) riool. N.B. De tanks van 2 keer 7,5m3 lozen met retentie de helft van hun voorraad in de bodem.

WaterLeider werkte hiervoor intensief samen met de bewonersgroep waarmee in co-creatie het concept is uitgewerkt tot een herinrichting van de buitenruimte. We verzorgden alles van A tot Z, vanaf het eerste idee, via een graafmachine en twee enorme watertanks, tot de nazorg. Ook zorgden we voor een juiste afstemming tussen huurders, verhuurders en gemeente.

inspiratie beeld waterbeheer Foto's
Team van blauwe doeners
Wadi
Waterleider Tijs van Ruth inspecteert een regenwater tank.
We leveren maatwerk van communicatie advies tot design en technisch ontwerp

Tonnentoren Dakendagen

Het water is zuiver en komt uit de kraan, de vormgeving maakt bezoekers nieuwsgierig en bezorgd. Het gesprek over de zuiverheid en beschikbaarheid van drinkwater is gestart!


Opdrachtgever: Rotterdamse Dakendagen
Uitgevoerd door Tijs van Ruth i.s.m. Stadsantropoloog Renee Rooijmans

partners Dakendagen Rotterdam
Drinkwater tappunt tijdens Rotterdamse Dakendagen 2022

Regenwateralliantie

Samen met 13 andere ondernemers in de watersector een oplossing bedacht om regenwater als grondstof in te zetten. Op initiatief van Blue City en gesteund door Gemeente Rotterdam, Rotterdams WeerWoord, Evides, de waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta.

Opdrachtgever: Blue City

2021 maatwerk en opdrachten

Champagnetoren Oeverloos

juli 2020 Wateropvang en gieters in 1: Gieton
Oeverloos – Reyeroord+ Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Tussentuin

Klimaatadaptieve Speeltuin

klimaatadaptief maken activiteitengebouw
Opdrachtgever: Speeltuin Binnenstebuiten/Joep Klabbers Zo Architecten
Uitgevoerd i.s.m. tonaansluitteam #hetregenttonnen en Earthkweek


WaterLeider Tips

2020 maatwerk en opdrachten

Aanjager groendakactie

390m2 groendak op schuurtjes in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Hefkwartier. Ondersteunen en aanjagen bewonersgroepen om te motiveren aan te sluiten.
Organisatie bewonersbijeenkomst met informatie over subsidies, leveranciers en enthousiasmeren.

Een van de activiteiten als ambassadeur voor WeerWoord

Uitvoering door Groendak BV

2019 maatwerk en opdrachten

Mobiel Mooi Mooier Middelland

Mobiele waterton en buurttuin voor motiveren participatie. Opdrachtgever Mooi Mooier Middelland Rotterdam

Display klimaatadaptatie

Regenwaterrecuperatie

Op 12 verschillende lokaties in totaal 40.000 liter opslag gerealiseerd. Toepassingen van een IBC vat met pomp op zonne-energie tot een systeem van GEP met automatsich gestuurde pomp in een kruipruimte.

Gepland

Op onderstaande projecten wordt nog gewerkt, blijf volgen voor updates!

Waterpark Dakendagen
Afvalfontein
Regenerative building
Circulair en biobased waterfilter

Opdrachtgevers

Amsterdam Rainproof, Rotterdams WeerWoord, Steck Utrecht, Opzoomer Mee, Water Natuurlijk, Constructif, Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse Dakendagen, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Unie van Waterschappen, Stichting Tussentuin, Zo Architecten, De Speelfabriek, Gemeente Uithoorn, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leiden, Gemeente Utrecht, Gemeente Haarlem, Gemeente Sudwest Fryslan, Gemeente Schiedam, Provincie Zuid Holland, TIP emissieloos bouwen, Stichting Steensoep, Groenemorgen, Melanchton college, jij?


Nog redactie

2021
Inspiratie installatie De Kas
Afkoppelen en Wadi De Munt
TonTuin Charlois

2020
Daktuin Katendrecht
6m3 IBC De Munt
64 groende daken De Hef

Video compilatie eigen projecten

2024
2022
2021
2020
2019