Onderzoek en experiment

Ontwerpen is onderzoeken, het perfecte product met de minst vervuilende materialen. Hoe doe je dat? Je kan beginnen met bouwen, implementeren en kijken waar het schip strand, zeker leuk om te doen, maar soms is de keuze voor onderzoek beter om daarna meteen te kunnen opschalen. En het experiment, dat is onze trademark. Experimenteren in techniek, in ogenschijnlijk botsende functies en bewust wel eens kijken of dat schip strandt of niet. Bij Onderzoek en Experiment focussen we op eigen projecten, maar alleen haalbaar dankzij samenwerking met anderen.

Die anderen, dat kun jij zijn als commercieel opdrachtgever. Dat kan je school zijn en vooral je studenten of leerlingen die moeten leren onderzoeken- Het liefst in het veld! Of dat kunnen je bewoners zijn, waarmee we met hechte participatie het onderzoekstraject ingaan wat voor hen belangrijk is als de straat of wijk verbeterd moet worden.

Hieronder zie je een overzicht van projecten op eigen initiatief waar we onderzoek en experiment voor nodig vinden. Klik op hert eerste woord en je leest er meer over. Onder elk kopje vindt je de projectpartners terug. Onderzoekend ontwerpen deden we eerder al voor o.a. Waterschap Hollandse Delta, Rotterdams WeerWoord, TU Delft Bouwkunde en Yuverta.

Wolton

Waterstroom

Op innovatieve wijze wordt in Waterstroom met zon, wind én water ingezet voor een 24 uurs stroomvoorziening op micro niveau toepasbaar op elke gevel. Elementenstroom neemt geen ruimte in beslag, geeft wel stroom aan de stad. Voor fietsaccu´s, voor verlichting, voor telefoons en meer dingen voor mensen.
Maar daarnaast zorgt deze -uit te vinden- uitvinding voor meer groen, voor support aan dieren die het minder hebben door afname van de biodiversiteit. Zorgt ie ook voor verkoeling in de hete en droge periodes. Het kan bijna niet waar zijn dat iets zo multifunctioneel is, maar toch kan het.

Maar dan moet het concept wel worden uitgewerkt en daarvoor zijn we op het moment druk mee bezig om het budget rond te krijgen. Medewerking is er al van Biomimicry Nederland, TU Delft en Company New Heroes.
Blijf ons volgen en zie hoe de teamleden van WaterLeider de investering weer terug in de stad laten stromen. Samen met andere betrokken groene ondernemers, duurzame doeners, waterweters en energiemakers!

Onderzoek Waterstroom verbindt mens, plant en dier en de duurzame thema´s emissieloze energieopwekking, klimaatadaptatie, stadsvergroening en circulariteit,

We hanteren een gefaseerde planning waarbij uitkomsten uit elke voorgaande fase voorwaardenscheppend zijn voor de volgende fase. Deze aanvraag heeft betrekking op fase 1

Kick off

Op het moment liggen een paar aanvragen voor een financiële bijdrage ter beoordeling bij o.a. Provincie Zuid Holland (MIT) en Rabobank (impactfonds). Om de eerste fase te bekostigen. Geplande start is oktober 2024.

fase 1: Vooronderzoek bestaande techniek of vergelijkbare oplossingen, miniatuur prototype. extern onderzoeken economische haalbaarheid hemelwater versie.

fase 2: Doorontwikkelen mogelijkheden opvoeren en spiraal, proof of principle op 3 testlocaties.

fase 3: Pilot met een grotere berging op of onder het maaiveld. EN/OF 

fase 4: inzetten van grijs water als energiebron, onderzoek en uitvoering prototype

Waterstroom WaterLeider
Waterstroom

Kernteam

Emma van Dam
Jeanette Morren
Karsten de Pauw
Knut Alsemgeest
Laura Schon
Tijs van Ruth

Waterstroom WaterLeider

Stroom uit water 24/7

Biomimicry Nederland
TU/Delft
Company New Heroes
WaterLeider

Daccu

Elk dak geschikt voor wateropvang


Draagkracht van daken zou geen belemmering moeten zijn voor wateropslag. Maar dat is wel vaak een van de redenen om groenblauwe toepassingen niet te realiseren. Daccu/Wateraccu is de oplossing en het bewijs dat dingen echt wel kunnen. Als je maar wilt.
Een batterij aan watervaatjes met plantschaal, modulair en aanpasbaar aan omstandigheden en behoeftes creëert de perfecte waterbalans en planten koelen de omgeving. We sporen hiermee dakvergroeners aan om vaker waterberging op hoogte toe te passen.

Hoe?
We zetten de TonTuin in die via 3 stromen water verzamelt. 1) via het plantdeel, 2) de overschotten van het naastgelegen Dobberdak worden erin gepompt en 3) Aanvoer van een dakje dat nog hoger ligt.
De tonnetjes worden geschakeld en elke unit buffert de helft minder dan normaal. Daarmee voldoet de accu aan het maximale gewicht en door het aantal en de schakeling zijn we toch in staat 1000 liter te bufferen. Of meer, of minder, want het systeem is modulair aanpasbaar. Zowel de aantallen liters per buffer, als het aantal buffers. De werktekening houd je nog tegoed, een schets zie je hieronder.

Hoelang en waar?
We kunnen minimaal een jaar terecht en mogelijkheid tot 5 jaar. Tijdens dit experiment gaan we alvast kijken met welke dakvergroeners en gevelhoveniers we dit concept (aangepast) breder kunnen inzetten en integreren met bestaande systemen. Onder andere staan er al twee opdrachten gepland van particulier opdrachtgevers en zijn er nog opties voor een living lab in Eindhoven en het Hof van Cartesius in Utrecht.

Daccu
Vanuit het blauwe dompelvat wordt water in de batterij gepompt.
Daccu
1 vat per m2 voor de helft gevuld is max 100 kg

Updates

Upate
16 april 2024

Eerste test.

Update
5 april 2024

Rotterdams WeerWoord levert een financiele bijdrage waardoor we een werktekening en artist impression kunnen maken. Deze worden open source gedeeld.

Update
19 januari 2024

De geschakelde vaten zijn op hun plek gezet. Het maximaal vulvermogen is 100 liter per vat en met een hart-op-hart afstand van 120cm zit je veilig voor de dakbelasting.

Samenwerking

Dobberdak
Het niveauverschil tussen het dobberdak en het eerste vat van Daccu zorgen voor de toevoer van hemelwater-
Onderzoek en experiment Daccu
Snelle schets, we maken door te doen… De technische tekening en een artist impression volgen nog.
DIY tips en instructie Groenblauw Schoolplein Dominicus

Extra optie
In het concept overgenomen is een buffer op het maaiveld. De overstort van de accu komt daarin uit. Deze voorraad kan met een pomp op solar energy opgepompt worden. Deze voorziening wordt gerealiseerd op aanvraag voor andere gebruikers van het experimentendak.

We doen dit soort dingen niet alleen. Een goed watertransitie moet breed gedragen zijn.

DobberWeelde >> draagt bij aan de koppeling met de bassins
Gemeente Rotterdam >> Stelt het dak beschikbaar en zorgt voor support
Bio-Kultura >> verzorgt het bodemmengsel in de plantschalen
Marvy Green >> zorgde voor planten en zaden
Rotterdams WeerWoord >> gaf een bijdrage zodat we een werktekening konden maken

Tussenwater

Nieuwe circulaire gedachte
Green Village / TU Delft – testlocatie
Bewoners Dreamhus – proefkonijnen
Deltares – enquête

Onderzoek en experiment Tussenwater

Onderzoek naar de bereidheid elke druppel te bewaren

Vanuit verwondering ondernemen we actie om waterbewustzijn te vergroten. Zo vroegen we ons af waarom sommige waterstromen die nog prima functioneren standaard door de gootsteen verdwijnt. Het antwoord ligt voor de hand, omdat we niet gewend zijn dit TussenWater apart te houden. Kunnen we daar dan verandering inbrengen is dan de volgende vraag. Ja dat kan, als je maar wilt. Maar willen anderen dat ook? En is Nederland na de glasbak, papierbak en textielbak klaar voor de volgende stap? De waterbak die ons gaat helpen in de watertransitie? We startten een onderzoek op het terrein van de TU Delft bij Green Village.

Project Tussenwater heeft een looptijd van 5 jaar en tussentijdse resultaten zullen op eigen media en via pers gedeeld worden. Aanhaken door nieuwe participanten kan altijd. Het onderzoek is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar zal uiteindelijk een indicatie geven of verder onderzoek naar gedragsverandering en/of aanpassingen in en om het huis.

We doen het met een klein onderzoek op locaties, de bewoners van Dreamhus op Green Village (Delft) doen mee aan het praktijkonderzoek en gebruikers van Hof van Cartesius (Utrecht). Locaties in Eindhoven en Rotterdam nog in optie. Daarnaast een vragenlijst die ingevuld gaat worden door respondenten die om wat voor reden dan ook 1 of meerdere keren bij Green Village op het terrein zijn.

>> Meer WaterLeider onderzoek en experiment

Meedoen

Je zou ons enorm helpen om als je deze vragenlijst invult >> TUSSENWATER

Onderzoek en experiment enquête tussenwater

Het is een semi wetenschappelijk onderzoek. Geen specifiek geselecteerde groep (dat kan later nog) Maar iedereen die interesse heeft kan meedoen en krijgt een TonTuin met speciale Tussenwater trechter. Hoe doe je mee? >> Neem contact op als je aan onderstaande wilt voldoen:

Deelnemer

Geeft van tevoren aan of die zich wil conformeren aan het onderzoek en voor hoe lang Krijgt een kan van 1,5 liter op het aanrecht
Houdt bij hoe vaak hij/zij de kan leegt, geeft dat halfjaarlijks door als er controle van het systeem is. Hoe dat bij te houden in overleg. Wij zorgen voor een agenda

Kan elk moment stoppen, er is geen goede of slechte deelnemer.

Wat er in de ton kan

Algemeen niet
Water met chemische bestanddelen
Water met schoonmaakmiddel (ook de biobased soorten)

Via de trechter (Alle temperaturen tussen 0 en 100 graden celcius)
Kraanwater onverwarmd
Hemelwater
Bronwater met of zonder koolzuur
Kookwater met etensresten
Thee
Koffie (zonder melk of suiker)

Via het plantdeel
Kraanwater onverwarmd
Hemelwater
Bronwater met of zonder koolzuur
Afgekoeld kookwater zonder etensresten

Wat is The Green Village

The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

Waterstromen

Drinkwater – komt uit de kraan of flessen uit de winkel
Hemelwater – valt op het dak en in de tuin en wordt meestal via regenpijpen afgevoerd naar het riool.
Grijs water – gebruikt water uit keuken en badkamer m.u.v. toilet
Zwart water – na toiletspoeling
Tussenwater – alles wat niet hierboven staat


kunnen we alle watermensen verbinden? Open Call om je te verbinden aan gezamenlijke doelen

Uitkomst: Nee, ondernemers hebben niet de tijd om een sterke vereniging op te zetten.

Wolton

Geotextiel is een prima middel bij vergroening van gebouwen en als onderdeel van een water- en bodembeheer. Het product wordt al een aantal jaar gebruikt in de TonTuin als scheidingslaag en filter tussen substraat en water. De TonTuin is een waterbufferende plantenbak die voor het merendeel uit circulair materiaal bestaat. Maar dat is nog niet genoeg! We moeten op zoek naar een emissieloze vervanger, circulair of biobased.

In de bodem van het plantdeel zitten twee gaten van 40mm, die zijn nu afgedekt met twee varianten van wol om te kijken of die de functie van geotextiel over kunnen nemen. Het is afgekeurde wol die anders vernietigd zou worden. Het idee is dat wortels de plek gaan overnemen als de wol na vijf jaar is vergaan. Met de innovaties van WaterLeider testen we graag bestaande toepassingen voor andere doeleinden. Dit is hier een voorbeeld van.

Het testen duurt maximaal 5 jaar. Dan zal de wol gegarandeerd zijn vergaan. Elke 3 maanden wordt gecheckt op:

Rotting
Geur
Doorzakken

WaterLeider test graag op The Green Village om bezoekers en ondernemers te inspireren en motiveren minder milieubelastende materialen te gebruiken. Adaptatie en mitigatie gaan zo hand in hand. Daarnaast is deze plek een mooie presentatie voor de WaterLeider manier van denken: slimme oplossingen zitten hem vaak in de eenvoud.

Wolton

Fase 1 gestart
Implementeren proefopstelling

Fase 2 looptijd met elke 3 maanden controleren

Green Village TU / Delft testlocatie,
Hollands Wolcollectief, materiaal
Vacht en Wol, materiaal

Dakexperiment – low budget klimaatadaptatie

Dit was het eerste onderzoek in WaterLeider stijl: Verwonderen, ontdekken en verifiëren door te doen. Uitgevoerd in 2018.

“Wat kun je aan je huis veranderen om je aan te passen aan klimaatverandering, maar dan wel op een betaalbare én inpasbaar aan bestaande bouw?” De focus lag op het aanpassen van een platdak van de laagbouw in een bestaande woning. Groot voordeel hiervan is dat de laagbouw onderdeel is van een huis waarbij het naastgelegen deel hoger is zodat regenopvang op het dak mogelijk is.

Steunen biodiversiteit


Het dak is voorzien van een daktuin met een substraatlaag van 20cm. Hierdoor is meer keuze in plantensoorten. We kozen voor inheems en Mediterraan.
Verschillende soorten Sedum, Ooievaarsbek, Steenanjer, Viltig hoornbloem, Ponytail, Steenraket, Thijm, Rozemarijn.

Wateropvang


2.000 liter op het dak, in twee IBC vaten en afgetimmerd met restmaterieaal: PIR platen en steenschotten. De wateropvang is voornamelijk voor de toiletspoeling. Het toilet staat binnenshuis vrijwel recht onder de tanks. Het reservoir wordt gevuld met een simpele flotteur. De tweede flotteur is aangesloten op het drinkwaternet en gaat open zodra de voorraad hemelwater op is. Het toilet fungeert als breaktank en zo wordt voldaan aan de veiligheidseisen voor watervoorziening.
Zodra de ibc tanks vol zijn loopt de overstort naar het dak, die neem het op als spons. Zodra het dak is verzadigt, dan loopt het water over in geschakelde regentonnen op het maaiveld. Vanuit de vaten kunnen ook rechtsreeks de regentonnen aangevuld worden. Bij deze ingreep is ook ontkoppelt van het riool. Het sproeien van de tuin gaat met een pompje rechtstreeks op zonne-energie.

Koelen extern

Door het groendak wordt de omgeving gekoeld. Verdamping van water in de substraatlaag en afgifte van de bladeren zorgt voor koeling in de directe omgeving. In deze vorm van bouw (die veel voorkomt in Nederland) word hierdoor de gevel van de tweede woonlaag ook sterker gekoeld. In een later stadium zijn klimplanten aanvullend op deze natuurlijke airco. De ramen zijn aan de buitenkant voorzien van schaduwdoeken. Onlangs is de dak van de uitbouw doorgetrokken met een overkapping. Ook die voorzien van een groendak en aanvullend 9 zonnepanelen.

Koelen intern

Dit is wel een uitvinding te noemen. We hebben gekozen voor inpandige isolatie, iets wat bij platte daken wordt afgeraden vanwege kans op vochtopbouw. Maar volgens onderstaande laagopbouw in combinatie met ventilatieschachten is het wel gelukt. De binnentemperatuur is 4 graden lager dan voorheen bij een buitenwarmte boven 25 graden celcius. Zo is het in de zomer bij 30 graden binnen 22 graden. Dat voelt dan als aangenaam koel en kost geen energie!

Laagopbouw van onderaf
Gipsplaat
Raggels
Klimaatfolie
15cm Vlasisolatie (remmende werking temperatuurverschillen)
18cm luchtlaag
Balklaag
Dakbeschot
Wit bitumen (volgende keer nemen we EPDM)
Groendak

Support

Tips en instructie Regenwater Dakexperiment koelen met sedum


IcDuBo – advies constructie
VG energy – advies

Zonnepanelen Vlaardingen – Sponsoring
WeerWoord – Sponsoring
Bouwmaat – Sponsoring
Ekoplaza – Sponsoring

Bouwers:
Klusbedrijf 2RH (voorloper WaterLeider)
EcoCoatings
Waterpassie

Artikel AD
Artikel Water Sensitive

Dakexperiment


Vereniging van Waterbespaarders