Inspiratie – Lezen en Leren

Deze pagina Inspiratie lezen en leren helpt je op weg als digitale bibliotheek. Ken je hem nog, de startpagina die in de nineties op ieders bureaublad stond? Een portaal naar andere pagina’s met de informatie die je zoekt. Die is in de loop der jaren vervangen door achtereenvolgens Google en AI bots. Maar we geloven nog wel dat internet en informatie soms op een ouderwetse manier een goede functie heeft. De Startpagina van weleer en de kaartenbak die van oudsher in de bibliotheek te vinden is. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Een beetje Nerdy als de gemiddelde WaterLeider is, vinden wij het wel prima. Niet goed, want de opzet kan beter. Veel beter, maar de tijd ontbeert om er eens goed in te duiken. Daarom:

Open Call!
Wie helpt ons om goede categorieën te bedenken, een gestroomlijnde indeling. Informatie te verzamelen en op het niveau van Wikipedia te presenteren op deze pagina. Neem even contact op.

Innovatie

Inspiratie lezen en leren

Thuisuitvinders
Grote geesten

ABC VAN…

ABC van regenwaterinstallatie

Aanzuigslang
Slang tussen pomp en waterreservoir waarbij de pomp zowel boven als onder het niveau van de waterspiegel kan. Een aanzuigslang wordt gebruikt als de pomp (zoals dompelpomp of vlakpomp) niet in het water zit.

Arduinoboard
Arduino is microcontroller board speciaal ontwikkeld is voor hobbyisten om schakelschema’s, programma’s, apparatuur etc. te ontwikkelen. Arduino is open-source en dat betekend dat de broncode voor iedereen inzichtelijk is en aan te passen is aan de hand van de functie die de Arduino moet uitvoeren. Door de eenvoud en het kleine formaat is die ideaal voor automatisering van je regenwatersysteem om bijvoorbeeld pompen te starten en stoppen of sensor te koppelen aan afsluiter zoals een Solenoid.

Bar/druk
Eenheid om de kracht van water uit te drukken. Je hebt een natuurlijke druk die wordt bepaalt door de hoogte (0,1 bar per meter) of kolom waarbij de hoeveelheid in liters de druk bepaalt. En je hebt een mechanische druk die je opbouwt door gebruik te maken van een pomp. Druk is nodig om:
Water gereguleerd horizontaal of verticaal te verplaatsen
Water te sproeien
Water (snel) te filteren

Breaktank/Breektank
Een breektank wordt toegepast op plekken waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is. Hiermee wordt voorkomen dat het mogelijk vervuild water terugstroomt in het waterleidingnet. Een breektank is een reservoir en wordt geplaatst tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten.

Debiet
De hoeveelheid stromend water aangegeven in volume en tijdseenheid. Deze kan variabel zijn afhankelijk van de watervoorraad, hoogteverschil tussen begin en eindpunt. Je kan het weergeven in een grafiek, een gemiddelde of een minimum of maximum. Een veel gebruikte aanduiding is l/s >> liter per seconde. Dit kan je naar eigen inzicht aanpassen naar bijvoorbeeld m3 voor 1000 liter, of h voor uur.

Dompelpomp
Een pomp die water opzuigt terwijl die zich in het water bevindt. Deze is standaard beveiligd tegen kortsluiting doordat het elektrisch gedeelte geisoleerd is. Let op dat er pompen zijn die niet zijn beveiligd tegen drooglopen. Dat wil zeggen, dat voor een goede werking water nodig is in het pomphuis. Eentje die wel beveiligd is, die stopt automatisch als het water op is. Hiermee voorkom je risico op doorbranden en onnodig stroomverbruik.

Druk
Kracht van het water.

Filter Fijn

Filter Grof

Filter UV


Flotteur


Hydrofoorpomp
Koolstoffilter
Lamellenpomp
PPC
PVC

Polderdak
Het polderdak is een uitvinding van De Dakdokters en bestaat uit een systeem van kratten waar regenwater in kan worden opgeslagen. Het bassin dat hierdoor ontstaat kan dynamisch worden bestuurd. Op die manier is het polderdak in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan. Zo fungeert het polderdak als ideale basis voor een groendak, daktuin of dakpark, omdat het water dat wordt opgeslagen weer kan worden gebruikt voor irrigatie. 
Is het opgevangen water toch niet nodig? Dan wordt het overtollige water op een rustig moment afgevoerd naar het rioolsysteem. Wateroverlast in de stad wordt zo voorkomen. 

Retentie
Vastgehouden water vertraagd laten afvoeren. Dat kan zowel via een afvoer waarbij de diameter de wegstroomsnelheid bepaalt, als met een elektronisch gestuurde klep.

Slim dak
In vergelijking met de ‘gewone’ groendaken’ heeft het Slimdak een veel grotere wateropslagcapaciteit. Sedumdaken houden circa 25 liter regenwater per vierkante meter vast en zorgen ervoor dat regenwater vertraagd in het riool komt. Het Slimdak bergt minimaal 70 liter neerslag per vierkante meter en loost in principe geen druppel op het riool – uitzonderlijke gevallen daargelaten, als de bui groter is dan het systeem aankan. `Het Slimdak kan waterretentie en gebruik van regenwater combineren,’ vertelt Rob Luyk van Binder Groenprojecten. ‘Het is een nadenkend dak dankzij een interactieve app die is gekoppeld aan weerdata. Het dak weet dat er een piekbui aankomt en reageert daarop. Als de voorspelde hoeveelheid regen meer is dan het dak kan opvangen, legen de retentiekratten zich automatisch.
. Met het Slimdak hopen de initiatiefnemers waaronder Rotterdams Milieucentrum bouwers en ontwerpers te inspireren meer met slimme daken te doen om zo te zorgen voor een oplossing van het waterprobleem in veel steden.
Bron: Bouw en installatiehub.

Slimme Regenton
Nederlandse vertaling van Smart Rain Barrel of Smart Rain Buffer (SRB). Gebruikt door o.a. Studio Bas Sala en Universiteit van Twente voor eigen varianten.

Open source concept van een systeem van Iot (internet of things) gestuurde regentonnen die geschakeld zijn en bij verwachting van een piekbui automatisch lozen op het riool of op de bodem om te infiltreren. Zo zorgen de tonnen gezamenlijk voor een lagere rioolbelasting en worden bewoners/gebruikers gestimuleerd meer regenwater te gebruiken en zo drinkwater te besparen. Bedacht en eerste proefopstelling op de universiteit van Innsbruck.Smart Rain Barrel
Open source concept van een systeem van Iot (internet of things) gestuurde regentonnen die geschakeld zijn en bij verwachting van een piekbui automatisch lozen op het riool of op de bodem om te infiltreren. Zo zorgen de tonnen gezamenlijk voor een lagere rioolbelasting en worden bewoners/gebruikers gestimuleerd meer regenwater te gebruiken en zo drinkwater te besparen. Bedacht en eerste proefopstelling op de universiteit van Innsbruck.


Solenoid klep
Een magneetsluiting die een buis of koppeling onderbreekt en altijd dicht staat door middel van twee elektromagneten die de afsluiter reguleren. Met een elektrosignaal kan die gereguleerd worden geopend. Dat signaal kan je laten komen van een computergestuurd systeem zoals een arduinoboard, maar ook via een signaalvlotter. Zo kun je met een eenmalige installatie waterniveaus regelen voor retentie of een suppletie sturen.

Suppletie
Als hemelwater of grijs water bergt en beschikbaar nodig hebt voor regulier gebruik zoals bijvoorbeeld een toiletspoeling, dan moet je een voorziening treffen om de voorraad aan te kunnen vullen. Het bijvullen doe je altijd via een breaktank zodat een luchtgescheiden ruimte is tussen drinkwater en andere waterbronnen.


Vlotter ook wel Flotteur
Waterzak

ABC van Waterbeheer

Okay, je gaat aan aan de slag en je oriënteert je op de opties. Oriënteer je via onze mini encyclopedie ABC Waterbeheer. Er is veel keus voor waterbeheer in je tuin, stoep, balkon of dak. Dan kan het zijn dat sommige begrippen nieuw zijn of verwarrend werken. Hieronder de meest voorkomende termen.

Wil je deze tekst(en) gebruiken voor jezelf, een werkstuk of een publicatie. Dat mag, maar wel met bronvermelding van WaterLeider en een link naar onze website! No Copyright – Open Source

Afkoppelen

Als je hemelwater niet meer in het riool laat stromen. Niet te verwarren met bufferen, want als je buffer vol is, dan gaat het alsnog in het riool. >> meer info

Bladspuwer

Een onderdeel in de regenpijp dat takken en bladeren met hulp van het stromend water uit de pijp spuwt

Bladvanger

Een korf in de goot of tussen de regenpijp die blaadjes uit de buis houdt.

Bodemleven
Onder de grond zijn ongelooflijk veel diertjes actief. Zij helpen om je tuin gezond te houden. Het meest bekende diertje is de regenworm die met zijn gangenstelsel zorgt voor goede infiltratie van water.

Bufferen
Opslaan van water.

Filteren
Het zuiveren van grond- of hemelwater voor een toepassing waar schoner water voor gewenst is. Bijvoorbeeld voor een regenton gebruik je een grof filter waardoor takjes, blaadjes en zand gescheiden wordt. Als je hemelwater wilt gebruiken voor bijvoorbeeld je wasmachine, dan is er ook een fijn filter en koolstof filter nodig.

Geotextiel
Doek van niet natuurlijke oorsprong die water doorlaat, maar grond en stenen tegenhoudt. Spoelt geen chemische verontreiniging uit en is erg sterk.

Grindkoffer
Een gat in de grond, gevuld met grind waardoor er plek is om teveel aan water tijdelijk kwijt te kunnen zodat het rustig kan infiltreren. Helpt tegen wateroverlast.

Grondwater
Water dat in ondergrondse lagen zit. Die kan op verschillende hoogtes zijn ten op zichte van het maaiveld. Goed om rekening mee te houden als je maatregelen wilt toepassen.

Helofytenfilter

Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers of afstromend water van wegen te filteren. Ook het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en ecologische zwemvijvers is mogelijk. (uit: Wikipedia)

Hemelwater

Al het water dat direct of indirect uit de lucht komt: regenwater, sneeuw, hagel, ijs en mist.

Hemelwaterafvoer
Pijp die het hemelwater van het dak naar het riool of andere voorziening stuurt om het af te voeren. Ook bekend als regenpijp.

Infiltreren
Water dat via de grond naar beneden zakt. Het weghalen van tegels en wit zand versnelt het proces en helpt wateroverlast voorkomen en is goed voor het bodemleven.

Koppelen
Als je twee waterbuffers verbindt zodat het samen een buffer wordt. Dat kan bij elke vorm van wateropvang zoals een regenton, watertank of waterzak.

Maaiveld
Het oppervlak, of simpeler gezegd de bovenkant van de grond. Vaak wordt dit gebruikt in combinmatie met NAP, dat is de term voor het nulpunt van waaruit je kan rekenen hoe hoog je maaiveld of grondwater is.

Overstort
Technische term voor het teveel aan water in een buffer dat gecontroleerd ergens anders heen geleid wordt. Bijvoorbeeld een tuinslang aan de bovenkant van een regenton die het een paar meter verder in de tuin loost.

Regenpijp
Pijp die het hemelwater van het dak naar het riool of andere voorziening stuurt om het af te voeren. Ook bekend als hemelwaterafvoer.

Regenton
Vat dat regen/hemelwater vasthoudt met een aanvoer en een kraan.

Regenwater
Al het water dat in druppelvorm uit de lucht komt vallen. Onderdeel van hemelwater.

Vulautomaat
Een tool die je aan of tussen de regenpijp monteert om een aftakking te maken naar je waterbuffer. Zodra de buffer vol is, gaat het water weer terug in de pijp zodat die buffer niet overstroomt.

Wadi
Een opslag- en infiltratievoorziening bedoeld die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. De term is een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie en is ontleend aan de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal, een wadi.

Waterspuwer
Deel dat je onder of tussen een regenpijp zet om water uit te laten stromen. Er zijn versies die open en dicht kunnen.

Waterton
Ander woord voor regenton.

VEEL VOORKOMENDE REGENTON VRAGEN

Welke regenton heb ik nodig?
Voor elke 25m2 dakoppervlak 100 liter, voor keuze van het model vind je inspiratie via Het Regent Tonnen en voor nog meer vragen en antwoorden ga je naar Meest gestelde vragen Regenton.

Innovatie

TXT

Thuisuitvinders


Thuis of op een lab, in de kleuterklas of op de universiteit. Leeftijd, omgeving en achtergrond doen er niet toe. De echte innovator roeit met de riemen die hij of zij heeft. Archimedes en Pythagoras kwamen een heel eind zonder kwantumcomputer… Om je te inspireren en motiveren iets (na) te maken een paar filmpjes.
Xtra tip: mini computer ondersteunend aan jouw project >> probeer arduino!
Off Grid, DIY of DHZ, thuisprofessoren en tuin uitvinders. Je vindt ze wereldwijd en er zijn enorm veel toffe toepassingen. Op deze pagina verzamelen we watertoepassingen die we tof vinden en die je thuis kan namaken. De instructies komen van anderen die net als wij WaterLeiders geloven dat kennis delen de groenblauwe transitie zal versnellen! En voor de oplettende lezer, ja het zijn filmpjes, maar Inspiratie lezen en leren is ook wel kijken…

9 ideeën voor een bondelvat – wij gebruiken hem voor de TonTuin, maar je kan er veel meer leuks mee!
Breurpomp – Water opvoeren zonder energie ook Gert Breur deelt zijn kennis voor het goede
Filteren – elke waterbron is geschikt LET OP drinkwater maken doen drinkwaterbedrijven
Smart Rainbarrel – digitaal gestuurd waterbeheer in je achtertuin
IBC vaten koppelen – elk vat bergt 1000 liter (regen)water eigen instructie >>hiero


Baanbrekende uitvinders

De grote drie als het gaat om uitvindingen en denkwijze als je als mens met de natuur samenwerkt in plaats van profiteert. Hieronder een paar online verwijzingen naar hun theorie en praktijk om inspiratie uit te putten. Ben jij de volgende in het rijtje?

Nicolas Tesla
Vrije energie en de 3, 6, 9 verhouding als basis voor de transitie? En dan hebben we het dus niet over auto’s

Rudolf Steiner 
Grondlegger van de antroposofische levensvisie en bedacht en omschreef de biodynamische landbouw

Victor Schauberger 
De watertovenaar die ontdekte welke verborgen krachten water bezit

En nog meer belangrijke, interessante inspirerende mensen:
Walden
Frederik van Eeden
Johannes Wardenier
Takahuma

Meer inspiratie Lezen

Check ook >> Milieucentraal – informatie zonder mening

Wat is klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie, we komen het woord overal tegen, maar waar gaat het over. Kort gezegd het aanpassen van de leefomgeving aan een veranderend klimaat. Maar het wordt lastig als je niet aan klimaatverandering doet of juist wel, maar het een begrip vereist die buiten je beleving omgaat. Wat WaterLeider betreft, tijd voor een nieuwe definitie. Verbeter de wereld en begin in je straat. Met wat etra gifvrije planten en waterberging.

Vanwege de positieve en vooral mensgerichte aanpak van Opzoomer Mee werken we heel graag met ze samen. Om klimaatadaptatie uit het intellectuele hoekje te trekken dagen we je uit:
Degene die een beter (aansprekender) woord bedenkt voor klimaatadaptatie kijgt een TonTuin met planten, en daarbij de bezorging en aansluiting cadeau.