Projecten

We doen veel, alles met eenzelfde doel. Niet in een zin te vatten. Waar het op neer komt is dat we zelf een project starten, anderen helpen er een te starten of samenwerken met andere stadsmakers. Uiteenlopend: advies en uitvoering groen daken, waterberging en tuin inrichting. Communicatie bewoners(groepen) en overheden, projectmanagement en innovatie. Hieronder een selectie.

Opdrachtgevers: Amsterdam Rainproof, Rotterdams WeerWoord, Steck Utrecht, Opzoomer Mee, Water Natuurlijk, Constructif, Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse Dakendagen, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Unie van Waterschappen, Stichting Tussentuin, Zo Architecten, De Speelfabriek, Gemeente Uithoorn, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leiden, Gemeente Utrecht, Gemeente Haarlem, Gemeente Sudwest Fryslan, Gemeente Schiedam, Provincie Zuid Holland, TIP emissieloos bouwen, Stichting Steensoep, Groenemorgen, Melanchton college, jij?

2023

ECOBORG: DE SOCIALE BORGRUIMTE
Karl Messinger, Constructif: “We gebruiken zo veel mogelijk restmaterialen, zowel van leveranciers als van onze eigen (rest)materiaalstromen. Door het hergebruik van materialen wordt de CO2 voetafdruk gereduceerd en afval verminderd. Het ontwerp vroeg overigens wel om flexibiliteit. Vooraf weet je natuurlijk nooit welke materialen je beschikbaar krijgt voor het bouwen van de schuur. Uiteindelijk creëert de ECOborg ruimte voor dier en natuur en borgt zowel economische als ecologische waarde.”
Een initiatief met Constructif en Emma van Dam Design, een mooie ketensamenwerking waarbij bestaande leveranciers hun steentje hebben bijgedragen om het concept een succes te maken: BBMT Bouwproducten, Jongeneel, Mastermate en Trespa.

2022
Afkoppelen 630m2 dakoppervlak. Het hemelwater uit het riool gaat naar een groendak, een ondergrondse tank van 15m3 en een wadi met infiltratie voor de overstort.
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Uitgevoerd door team WaterLeider i.s.m. Earth Kweek en GEP Regenwater
Bouwen drinkwater tonnentoren. Het water is zuiver en komt uit de kraan, de vormgeving maakt bezoekers nieuwsgierig en bezorgd. Het gesprek over de zuiverheid en beschikbaarheid van drinkwater is gestart!
Opdrachtgever: Rotterdamse Dakendagen
Uitgevoerd door Tijs van Ruth i.s.m. Stadsantropoloog Renee Rooijmans
Bouwen aan de toekomst met afval als grondstof.

Waterinstallatie. Afval als grondstof, bouwen aan de toekomst. In het kader van circulair festival liefde voor de dingen maakten we een waterinstallatie. In nauwe samenwerking met kunstenaar Housein Bouziani (Made By) op een redelijk improviserend niveau. Housein schetste het all over beeld en bouwde mee. WaterLeiders Bouzian Ziani, Thijs Boers (Watermanagement) en Tijs van Ruth ontwierpen tijdens het bouwen. Een organisch ontstaan netwerk van 15 vaten van ieder 200 liter. Gekoppeld, borrelend, vloeiend en opgepomt water is met alle tonnen verbonden. 3m3 hemelwater beschikbaar voor de buurtmoestuin!

Regenwater Alliantie Samen met 13 andere ondernemers in de watersector een oplossing bedacht om regenwater als grondstof in te zetten. Op initiatief van Blue City en gesteund door Gemeente Rotterdam, Rotterdams WeerWoord, Evides, de waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Delfland en Hollandse Delta.

2021
klimaatadaptief maken activiteitengebouw
Opdrachtgever: Speeltuin Binnenstebuiten/Joep Klabbers Zo Architecten
Uitgevoerd i.s.m. tonaansluitteam #hetregenttonnen en Earthkweek

Oktober 2020 Voorinschrijving Het Regent Tonnen
Start in 2021, Uitdelen en aansluiten regentonnen bij Rotterdammers
Coöperatie Wijk BV De Middellander en WaterLeider

Oktober 2020 Oplevering 390m2 groendak
Hefkwartier Rotterdam
Geplaatst door Groendak BV, bewonersinititatief met support van WaterLeider als Ambassadeur Rotterdams WeerWoord
#verbinder #aanjager


juli 2020 Wateropvang en gieters in 1: Gieton
Oeverloos – Reyeroord+ Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Tussentuin

juni 2020 – december 2022: ambassadeur Rotterdams WeerWoord
Advies aan Rotterdammers over het subsidieprogramma klimaatdapatatie, verbinder, aanjager en terugkoppeling aan ambtenaren.
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

2019-nu: regenwaterinstallaties in bestaande bouw
Op 12 verschillende lokaties in totaal 40.000 liter opslag gerealiseerd. Toepassingen van een IBC vat met pomp op zonne-energie tot een systeem van GEP met automatsich gestuurde pomp in een kruipruimte.

mei 2020 TonTuin Mobiel
Rotterdam West
Opdrachtgever: Mooi Mooier Middelland

Mei 2020: Natte Krat
Eigen project

Mei 2019: Dakexperiment
Eigen project