Projecten

We doen veel, alles met eenzelfde doel. Niet in een zin te vatten… Een selectie van onze projecten.

februari 2020: klimaatadaptief maken activiteitengebouw
Opdrachtgever: Speeltuin Binnenstebuiten/Joep Klabbers Zo Architecten
Uitgevoerd i.s.m. tonaansluitteam #hetregenttonnen en Earthkweek

Oktober 2020 Voorinschrijving Het Regent Tonnen
Start in 2021, Uitdelen en aansluiten regentonnen bij Rotterdammers
Coöperatie Wijk BV De Middellander en WaterLeider

Oktober 2020 Oplevering 390m2 groendak
Hefkwartier Rotterdam
Geplaatst door Groendak BV, bewonersinititatief met support van WaterLeider als Ambassadeur Rotterdams WeerWoord
#verbinder #aanjager

juli 2020 Wateropvang en gieters in 1: Gieton
Oeverloos – Reyeroord+ Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Tussentuin

juni 2020 – nu: ambassadeur Rotterdams WeerWoord
Advies aan Rotterdammers over het subsidieprogramma klimaatdapatatie, verbinder, aanjager en terugkoppeling aan ambtenaren.
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

2019-nu: regenwaterinstallaties in bestaande bouw
Op 12 verschillende lokaties in totaal 40.000 liter opslag gerealiseerd. Toepassingen van een IBC vat met pomp op zonne-energie tot een systeem van GEP met automatsich gestuurde pomp in een kruipruimte.

mei 2020 TonTuin Mobiel
Rotterdam West
Opdrachtgever: Mooi Mooier Middelland

Mei 2020: Natte Krat
Eigen project

Mei 2019: Dakexperiment
Eigen project