Maatwerk en opdrachten

We doen veel, alles met eenzelfde doel. Niet in een zin te vatten. Waar het op neer komt is dat we zelf een project starten, anderen helpen er een te starten of samenwerken met andere stadsmakers. Uiteenlopend: advies en uitvoering groen daken, waterberging en tuin inrichting. Communicatie bewoners(groepen) en overheden, projectmanagement en innovatie. Hieronder een selectie.

2024
Afvalfontein
Regenerative building

2023
Groenblauw schoolplein
Circulair en biobased waterfilter
Ecoborg

Opdrachtgevers: Amsterdam Rainproof, Rotterdams WeerWoord, Steck Utrecht, Opzoomer Mee, Water Natuurlijk, Constructif, Hogeschool Rotterdam, Rotterdamse Dakendagen, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Unie van Waterschappen, Stichting Tussentuin, Zo Architecten, De Speelfabriek, Gemeente Uithoorn, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leiden, Gemeente Utrecht, Gemeente Haarlem, Gemeente Sudwest Fryslan, Gemeente Schiedam, Provincie Zuid Holland, TIP emissieloos bouwen, Stichting Steensoep, Groenemorgen, Melanchton college, jij?


2021
klimaatadaptief maken activiteitengebouw
Opdrachtgever: Speeltuin Binnenstebuiten/Joep Klabbers Zo Architecten
Uitgevoerd i.s.m. tonaansluitteam #hetregenttonnen en Earthkweek

Oktober 2020 Voorinschrijving Het Regent Tonnen
Start in 2021, Uitdelen en aansluiten regentonnen bij Rotterdammers
Coöperatie Wijk BV De Middellander en WaterLeider

Oktober 2020 Oplevering 390m2 groendak
Hefkwartier Rotterdam
Geplaatst door Groendak BV, bewonersinititatief met support van WaterLeider als Ambassadeur Rotterdams WeerWoord
#verbinder #aanjager


partner Dobberweelde

juli 2020 Wateropvang en gieters in 1: Gieton
Oeverloos – Reyeroord+ Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Tussentuin

juni 2020 – december 2022: ambassadeur Rotterdams WeerWoord
Advies aan Rotterdammers over het subsidieprogramma klimaatdapatatie, verbinder, aanjager en terugkoppeling aan ambtenaren.
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

2019-nu: regenwaterinstallaties in bestaande bouw
Op 12 verschillende lokaties in totaal 40.000 liter opslag gerealiseerd. Toepassingen van een IBC vat met pomp op zonne-energie tot een systeem van GEP met automatsich gestuurde pomp in een kruipruimte.

mei 2020 TonTuin Mobiel
Rotterdam West
Opdrachtgever: Mooi Mooier Middelland

Mei 2020: Natte Krat
Eigen project

Mei 2019: Dakexperiment
Eigen project