Projecten

We doen veel, alles met eenzelfde doel. Niet in een zin te vatten. Waar het op neer komt is dat we zelf een project starten, anderen helpen er een te starten of samenwerken met andere stadsmakers. In de kern: advies en uitvoering groen daken, waterberging en tuin inrichting. Communicatie bewoners(groepen) en overheden en innovatie. Hieronder de planning en een selectie van al uitgevoerde projecten.

1 januari – Rotterdam – WaterBasis
1 februari – Rotterdam – Het Regent Tonnen 2022 (samenwerkingsverband)
1 februari – Landelijk – start onderzoek “de aanjager”
8 februari – Rotterdam –Presentatie Hackaton Regenwater als grondstof (samenwerkingsverband)
24 februari – Landelijk – einduitslag Doneeractie WaterBasis
1 Maart – Rotterdam – Dobberdak demoversie op experimentendak (samenwerkingsverband)
1 Maart – Rotterdam – Natte Krat Kralingen
1 maart – Rotterdam – Natte Krat Middelland

15 maart - Rotterdam - afkoppelen 360m2 dakoppervlak
26 maart – Rotterdam - Workshop TonTuin maken
2 april – Amsterdam - Workshop TonTuin maken
14 april – Almere – Dobbertuin bij Floriade 2022 (samenwerkingsverband)
Wordt vervolgd…
- Workshops TonTuin maken in o.a. Haarlem, Utrecht, Zwolle, Delft, Dordrecht, Alkmaar en meer
- Workshops regenton aansluiten
- Workshops GietTon
- Het Regent Tonnen Capelle aan den IJssel
- Het Regent Tonnen Leiden
- klimaatestafette Utrecht
- Nieuwe tonvariant, stadsversie voor smalle stoepen en balkons
- follow up 50-liter huis
- WaterStroom
- City Shower
- TonTuin Charlois

februari 2020: klimaatadaptief maken activiteitengebouw
Opdrachtgever: Speeltuin Binnenstebuiten/Joep Klabbers Zo Architecten
Uitgevoerd i.s.m. tonaansluitteam #hetregenttonnen en Earthkweek

Oktober 2020 Voorinschrijving Het Regent Tonnen
Start in 2021, Uitdelen en aansluiten regentonnen bij Rotterdammers
Coöperatie Wijk BV De Middellander en WaterLeider

Oktober 2020 Oplevering 390m2 groendak
Hefkwartier Rotterdam
Geplaatst door Groendak BV, bewonersinititatief met support van WaterLeider als Ambassadeur Rotterdams WeerWoord
#verbinder #aanjager


juli 2020 Wateropvang en gieters in 1: Gieton
Oeverloos – Reyeroord+ Rotterdam
Opdrachtgever: Stichting Tussentuin

juni 2020 – nu: ambassadeur Rotterdams WeerWoord
Advies aan Rotterdammers over het subsidieprogramma klimaatdapatatie, verbinder, aanjager en terugkoppeling aan ambtenaren.
Opdrachtgever: gemeente Rotterdam

2019-nu: regenwaterinstallaties in bestaande bouw
Op 12 verschillende lokaties in totaal 40.000 liter opslag gerealiseerd. Toepassingen van een IBC vat met pomp op zonne-energie tot een systeem van GEP met automatsich gestuurde pomp in een kruipruimte.

mei 2020 TonTuin Mobiel
Rotterdam West
Opdrachtgever: Mooi Mooier Middelland

Mei 2020: Natte Krat
Eigen project

Mei 2019: Dakexperiment
Eigen project

Facebook
LinkedIn
Instagram