Partners

Partners om verschillende redenen: omdat we willen samenwerken, al samen een project hebben gedaan of gewoon vanwege het delen van idealen…

GEP Regenwater
Heeft de ambitie om regenwater op een duurzame manier in te zetten en te hergebruiken. Dit doen wij door het ontwikkelen en leveren van regenwatersystemen ten behoeve van decentraal milieuverantwoord watermanagement om de kwaliteit van water te verbeteren, het regenwater te gebruiken en overstromingen te voorkomen. Met en voor onze klant wil GEP komen tot een duurzaam, veilig en brongericht watersysteem met de beste verhouding tussen prijs, milieu en besparing. Zo wil GEP het afkoppelen en gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen

Groenemorgen
Werkt met campagnes, evenementen en projecten aan de sociale, duurzame stad van morgen. Onder andere met de 1000 Geveltuinen campagne in 2020 in Rotterdam.

Studio Bas Sala
Door de klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer. Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaa. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. Tijdens piekbuien kan de riolering de hoeveelheid water niet meer aan door het vele asfalt en betegelde tuinen. Daarom zoeken overheden en bedrijven samen naar nieuwe maatregelen om de stad klimaatbestendiger te maken. Studio Bas Sala wil een rol spelen in het het klimaatadaptief maken van de leefomgeving. We doen dat door eigen projecten maar ook door samenwerkingen met andere partijen en bewoners.
Een van die partijen is WaterLeider. We werkten samen met Tijs aan de Natte Krat. Een product waar onze ontwerp-ideeën samenkomen met onze ambitie voor de stad. De krat draagt bij aan het klimaatadaptiever maken van de leefomgeving en aan de biodiversiteit van de stad. Houd water vast waar het valt en is ecologisch verantwoord. Een mooi resultaat van onze samenwerking waar we allebei trots op zijn.

Krachtgroen
is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat onderzoekt, ontwikkelt en ontwerpt aan de groene ruimte in en om de stad. 
We ontwikkelen strategieën voor groen waarin we initiatieven, ontwerpers, beheerders en overheden met elkaar verbinden. Doorlopend onderzoeken we nieuwe beleids- en ontwerpinstrumenten om bewoners te betrekken bij groen. En we ontwerpen samen met de gebruikers groene, gezonde, kindvriendelijke en klimaatbestendige verblijfsplekken waarin het groen op prettige wijze houdbaar wordt en sociale structuren versterken. Zo dragen we bij aan een groene, aantrekkelijke én gezonde leefomgeving. 
Groene ruimte creëert namelijk waarde; ecologische, sociale, ruimtelijke én economische.

Stadstuinen van Rotterdamse Munt
Rotterdamse Munt is een eetbare oase, middenin de stad. Samen met stadsgenoten steken zij de handen uit de mouwen en maken boeiende stadstuinen waar jonge stadsgenoten de magie van planten ontdekken. Waar organisaties groeizame teamdagen organiseren. En waar stadsbewoners inspiratie ophalen voor hun eigen pluktuin en tegelijkertijd genieten van rust en levendigheid. Ontdek, pluk en proef de stadstuinen van Rotterdamse Munt.

Cool Down City
Moedigt Rotterdammers aan om hun stad zelf met bomen te verkoelen. Door gratis boom zaailingen op te halen, te beheren en weg te geven (circulair). We inspireren Rotterdammers en organisaties om hun eigen mogelijkheden en kennis van verkoeling van hun omgeving te vergroten en in te zetten. Met de ambitie het bomen aantal in Rotterdam te verdrievoudigen.

De Stad Uit
Natuuravontuur voor iedereen. Jullie ontdekken de leukste plekjes op het Rotterdams platteland.  Met school of in de vrije tijd. Schepnetten, eetbaar onkruid zoeken, survival, vuur, bij de boer, in het bos, het strand of op ruige weilanden. Het hele jaar door kun je natuuravonturen.  Nu ook coronaproof.

Stadskwekerij De Kas
Een bewonersinitiatief van Eva Bes en Marja Versteeg, twee tuinvrouwen uit Rotterdam Noord met hart voor de natuur én voor mensen. Wij willen ons inzetten voor het verhogen van biodiversiteit in de stad en de verbinding tussen mensen en organisaties.

Esther Wienese
Nieuw gebruik van dak en stad en elk dak een oase. Dat is de missie van Esther Wienese. Als DakenDiva maakt zij mensen bewust en inspireert zij hen om van hun dak en stad een oase te maken. Oases van groen, schoonheid, water, rust, gezelligheid, ontmoeten, wonen, genieten, verbouwen, eten, spelen, werken en zo voort. Want dat is goed voor ieders persoonlijk geluk, goed voor steden en goed voor onze planeet. Esther is de auteur van Het Rotterdamse Dakenboek

Waste Works
Helpt gemeentes meer klimaatadaptief te worden en hun circulaire doelstellingen te halen door het aanbieden van het Waste Works Buffertrottoir. Dit circulaire en deels biobased trottoir voorkomt wateroverlast door zijn buffercapaciteit.

Duurzaam Mooi Mooier Middelland
Het duurzaamheidsprogramma binnen Mooi, Mooier, Middelland wil van Middelland een groene en duurzame wijk maken. Team DuZaMMM richt zich de aankomende jaren op het verduurzamen van de wijk, met de wijk! We willen aandacht en bewustwording creëren bij bewoners. Het eerste project is de 1000 Regentonnen voor Middelland.

Klimaatkrachtig Delfland
Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland vóór de regio Delfland. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Het inspireert en faciliteert hen om samen te werken. Klimaatkrachtig Delfland laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen. Daar ligt de kracht van Klimaatkrachtig Delfland.

Earthkweek
Earth Kweek is de groenste kwekerij van groendakplanten voor platte en hellende daken, terrassen en balkons. “Met een natuurlijke teelt en circulaire bedrijfsvoering. Door het plastic gebruik te minimaliseren, chemische middelen uit te sluiten en afvalproducten een tweede kans te geven.

Rainwinner/Sunny Rainsolutions
Een bedrijf dat praktische oplossingen bedenkt en ontwikkelt die leiden tot het verhogen van klimaatadaptatie. De Rainwinner, ‘Lego-blokken’ waarin hemelwater wordt opgeslagen en waarmee diverse functionele elementen gebouwd kunnen worden zoals een schutting, is daarvan de bekendste.