Partners

Amsterdam Rainproof
Dat ben jij, wij en alle andere Amsterdammers samen. Samen een doel: Amsterdam transformeren tot een klimaatbestendige groene, leefbare en veilige stad.

City Shower
Recht op hygiëne, openbare douches voor daklozen, reizigers en anderen die wel de behoeft, maar niet de mogelijkheid hebben om te douchen.

Dobberweelde
Met Waterschakel, Pro Suber en Earth Kweek ontwikkelen van klimaatadaptieve oplossingen op basis van planten, water en kurk.

Opzoomer Mee
Advies en mede ontwikkelen met Stichting Opzoomer Mee van het waterprogramma dat buren in Rotterdam verbindt en waterton die de sociale cohesie in de buurten versterkt.

Rotterdams WeerWoord
Het klimaat verandert. Het doel van Rotterdams Weerwoord is een klimaatbestendig Rotterdam in 2025. Dit is ons weerwoord.

Struikroven
In Rotterdam zijn WaterLeiders Elsbeth, Emma en Tijs samen met Nathalie de trekkers van het struikroven regio Rijnmond. En zo zijn voor de landelijke stichting overal lokale struikrovers actief.

En fijne samenwerking met:

SPATwater – helpt bedrijven en overheden waterrobuust te worden
Waterhandjes – Waterprojecten in goede handen
City Shower – voor een openbare wasgelegenheid voor elke stedeling
Amfibia Solutions – stedelijk water en klimaatadaptatie


Mijn Waterfabriek – hergebruik regenwater
Upfallshower – hergebruik grijs water
Waterzaak BV – Regenwater voor later! – hergebruik regenwater
GEP Regenwater – hergebruik regenwater


Tonnelerie den Oude – opvang hemelwater
Boomkwekerij Tas – opvang hemelwater
Groendak – 5 lagen systeem
Earthkweek – biobased groen dak
Esther Wienese – advies- en schrijfwerk
Stadstuinen van Rotterdamse Munt – Sociaal tuinieren
Stadskwekerij De Kas – kweekt planten en ideeën
Coöperatie Ondergrond – voedselbossen en groenblauwe schoolpleinen