WaterWaarde

Waterwaarde

We zamelen veel in, voor sommige reststromen is zelfs een gemeentelijke voorziening. Papier en GFT gaan in de kliko. Of je groente-, fruit- en tuinafval krijgt een bestemming in je compostbak. Glas en kleren in de verzamelbakken op straat. Speelgoed en meubels gaan naar de kringloop of op marktplaats. Batterijen houden we apart en leveren ze netjes in. Statiegeldflessen ook natuurlijk, want daar zit een verliesmodel aan als je het niet inlevert. Sinds kort gelukkig ook de blikjes en we zullen met Statieheld ook die inzameling koppelen aan bewustwording over zwerfvuil. Lekker bezig met zijn allen! Of… vergeten we een reststroom?

Als sneeuw voor de zon

We hebben er geen erg in, maar er gaan heel veel liters water verloren. Dat komt omdat onze huizen en steden erop ingericht zijn dat gebruikt water afgevoerd wordt naar het riool. Al het gebruikt water met uitzondering van toiletspoeling noem je grijs water. Wat er overblijft na het douchen, uit de vaatwasser en van het spoelen van de groente. Alles gaat keurig via afvoerbuizen naar het riool. En dat terwijl het nog super bruikbaar is. Er zjin al goede systemen die grijs water filteren tot drinkwaterkwaliteit, maar die zijn nog geen gemeengoed in het huishouden. Hopelijk wordt het de standaard. Tot die tijd kunnen we al wel wat doen in de categorie alle beetjes helpen. Met de TonTuin.

Gek, dat het papier inzamelen al sinds mijn vroege jeugd een ingeburgerd ding is waar we zonder erbij na te denken enorme impact maken. En dat nu in tijden van toenemende vervuiling van pfas en andere chemische rommel. Bij daling grondwaterstanden en verzilting we het bewaren niet in onze dagelijkse routine inbedden. Terwijl het steeds schaarser wordende zoet water als sneeuw voor de zon verdwijnt, waarbij we zelf de zon zijn.

Buurtwaterpunt

De laatste tijd leveren we met WaterLeider veel aan mensen die wel een waterbuffer willen, maar op een plek waar geen regenpijp zit. Dan wordt de waterbergende oplossing de TonTuin. Hierbij komt regenwater in het plantdeel en via een filtervlies zakt het naar beneden. Een principe dat ook al werd toegepast bij Natte Krat. Dan heb je dus veel minder wateraanvoer dan wanneer je aan een pijp koppelt die van 15m2 dakoppervlak komt.
Het leuke is nu dat mensen de TonTuin gebruiken om restjes water in te doen. Ik kwam op het idee omdat een bewoner een peuterbadje leegde in de waterbergende plantenbak en binnen een week zat ie vol met 200 liter. En nu promoot ik het verhaal tijdens het afleveren en vraag mensen anderen ook mee te doen en zo met je straat of buurt de ton te vullen. Dat gaat sneller dan je denkt!

Doe je het ook bij je eigen ton, samen met je buren? Dan kunnen we grijs water gaan hergebruiken, drinkwater besparen en zijn we in tijden van droogte niet afhankelijk van regenwater!

Wat je erin kunt doen:

> Leeg je vaas als de bloemen zijn uitgebloeid;
> Het drinkbakje van je huisdier bij verversen;
> Het opwarmwater, zet een teil of emmer onder je kraan;
> Het kookwater van je eieren;
> Restjes uit je drinkglas;
> Overgebleven vocht na het groente spoelen;
> Bronwater dat te lang in een glas zat

>
>

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel liter je opvangt per persoon in een woonhuis, op een buurtplein of op een terras waar de obers alle restjes bronwater in mikken. Zowel plat als bruis. Ik voel een proef opkomen. Citizen Science? Sociaal experiment? Social design? Public Space Intervention? Whatever hoe je het noemt. Ik ga het gewoon testen en wie zin heeft doet mee.


Oh ja en de kracht van herhaling: Er valt veel water te winnen. als je je houdt aan het circulaire principe 1) verzamelen 2) bewaren 3) (her)gebruiken.

#water #bewustwording #inzamelen #circulair #TonTuin #WaterLeider