WaterStroom

Yes! de aanvraag voor medefinanciering ligt bij citylab010 Nu wachten op het oordeel van de stadsjury…. Hieronder voor de liefhebber een samenvatting van het projectplan

De vraag naar elektriciteit neemt toe, met de doelstelling om Co2 neutraal in de toekomst te zijn Is het ook vanzelfsprekend om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en te investeren in systemen die zich richten op de opwekking van energie met niet vervuilende bronnen.

Door invulling te geven aan voorgaande doelstelling gaan we op termijn naar een maatschappij waarbij we zuiniger omgaan met onze (fossiele) bronnen. Eén van de manieren is in te zetten op het gebruik maken van hernieuwbare energie. Daar richten wij ons op, maar dan op een vernieuwende manier. In Nederland wordt vooral gebruik gemaakt van zon en wind. Met WaterStroom voegen we het element (regen)water toe in de bebouwde omgeving. Het team ontwikkelt een systeem waarbij  we optimaal gebruik maken van weerselementen om elektriciteit op te wekken. Juist het veranderend klimaat met hevige buien en lange droogte biedt kansen voor nieuwe techniek: adaptatie als basis voor energie. In dit project gaan we uit van het opwekken en gebruik van gelijkstroom op een laag voltage. Twee grote voordelen:

  • Praktisch toe te passen op apparatuur die een stijgende lijn in verkoop hebben zoals e-bikes, tablet, smartphone, led-verlichting en iot-toepassingen.
  • Geen energieverlies door het omzetten van gelijk- naar wisselstroom via een omvormer en daarna weer verlies bij het omzetten naar een lager voltage met een adapter.

Daarnaast vraagt het energienetwerk om meer energieopslagcapaciteit voor momenten dat er meer aanbod van (duurzaam) opgewekte energie is dan elektriciteitsgebruik. In dit projectidee ontwikkelen we een techniek die door gebruik van wateropslag inzet op energieopwekking en de opslag daarvan door gebruik van waterbuffers in de stad Rotterdam. Het idee achter dit project is simpel: op een dak valt regen en die gaat naar een centraal punt, vanaf dat punt komt een spiraalbaan (dat versterkt de snelheid en kracht van stromend water) die leidt het water naar een lagergelegen bassin. In de spiraal zitten dynamo’s die stroom opwekken. Is de regen gestopt en de voorraad op, dan wordt water opgepompt door middel van zonne- of windenergie en loopt het weer door de spiraal. Immers: het grootste deel van het jaar heb je één van de weerselementen. Zo heb je een constante stroomvoorziening voor 24/7 gebruik. Het regenwater dat niet nodig is voor het systeem gaan we nuttig gebruiken. Om op te slaan in reservoirs voor huis-tuin-en-keukengebruik of infiltreren in de grond of andere toepassingen, maar nooit in het riool.

Dit systeem werkt het beste in combinatie met toepassingen op een dak. Voor Rotterdam perfect omdat we voorloper zijn in het gebruik van daken en over veel platte daken beschikken. Zowel bij een hellend dak als een plat dak maak je vrij gemakkelijk een waterbuffer om geleidelijk door de spiraal te laten lopen. Plus is dat we geen schaarse ruimte op het maaiveld in de stad zelf gaan gebruiken. Het te ontwikkelen systeem is na tests breed in te zetten. In eerste instantie voor off-grid: Tiny Houses, volkstuincomplexen, bouwplaatsen, tijdelijke werkplekken. En bij een groter productie is het ook een rendabel product om in reguliere woningbouw toe te passen. We hebben zeker de ambitie om WaterStroom als dienst of product verder te ontwikkelen, niet alleen voor de financiële winst, maar ook voor de milieuwinst: nul CO2-uitstoot, de waterbuffers willen we benutten voor ontwikkelen van biodivers flora en fauna. Het materiaal is  –voor zover mogelijk- hergebruikt of lokaal geproduceerd. Let wel, dit is een subdoelstelling. Als er nieuwe producten geproduceerd moeten worden om onze WaterStroom te versterken, dan gaat dat voor hergebruik. Het onderzoek en de metingen doen we in samenwerking met regionale opleidingen Watermanagement Hogeschool Rotterdam en TU Delft. Deelnemers aan het team en partners zijn gepassioneerde duurzame denkers uit de Rotterdam. Die kennis en expertise gaan we bundelen om het verschil te maken als gouden “elftal”.

Facebook
LinkedIn
Instagram