ABC Waterbeheer

Okay, je gaat aan aan de slag en je oriënteert je op de opties. Orienteer je via onze mini encyclopedie ABC Waterbeheer. Er is veel keus voor waterbeheer in je tuin, stoep, balkon of dak. Dan kan het zijn dat sommige begrippen nieuw zijn of verwarrend werken. Hieronder de meest voorkomende termen.

Wil je deze tekst(en) gebruiken voor jezelf, een werkstuk of een publicatie. Dat mag, maar wel met bronvermelding van WaterLeider en een link naar onze website! No Copyright – Open Source

  Afkoppelen
  Als je hemelwater niet meer in het riool laat stromen. Niet te verwarren met bufferen, want als je buffer vol is, dan gaat het alsnog in het riool.

  Bladspuwer
  Een onderdeel in de regenpijp dat takken en bladeren met hulp van het stromend water uit de pijp spuwt

  Bladvanger
  Een korf in de goot of tussen de regenpijp die blaadjes uit de buis houdt.

  Bodemleven
  Onder de grond zijn ongelooflijk veel diertjes actief. Zij helpen om je tuin gezond te houden. Het meest bekende diertje is de regenworm die met zijn gangenstelsel zorgt voor goede infiltratie van water.

  Bufferen
  Opslaan van water.

  Filteren
  Het zuiveren van grond- of hemelwater voor een toepassing waar schoner water voor gewenst is. Bijvoorbeeld voor een regenton gebruik je een grof filter waardoor takjes, blaadjes en zand gescheiden wordt. Als je hemelwater wilt gebruiken voor bijvoorbeeld je wasmachine, dan is er ook een fijn filter en koolstof filter nodig.

  Geotextiel
  Doek van niet natuurlijke oorsprong die water doorlaat, maar grond en stenen tegenhoudt. Spoelt geen chemische verontreiniging uit en is erg sterk.

  Grindkoffer
  Een gat in de grond, gevuld met grind waardoor er plek is om teveel aan water tijdelijk kwijt te kunnen zodat het rustig kan infiltreren. Helpt tegen wateroverlast.

  Grondwater
  Water dat in ondergrondse lagen zit. Die kan op verschillende hoogtes zijn ten op zichte van het maaiveld. Goed om rekening mee te houden als je maatregelen wilt toepassen.

  Hemelwater
  Al het water dat direct of indirect uit de lucht komt: regenwater, sneeuw, hagel, ijs en mist.

  Hemelwaterafvoer
  Pijp die het hemelwater van het dak naar het riool of andere voorziening stuurt om het af te voeren. Ook bekend als regenpijp.

  Infiltreren
  Water dat via de grond naar beneden zakt. Het weghalen van tegels en wit zand versnelt het proces en helpt wateroverlast voorkomen en is goed voor het bodemleven.

  Koppelen
  Als je twee waterbuffers verbindt zodat het samen een buffer wordt. Dat kan bij elke vorm van wateropvang zoals een regenton, watertank of waterzak.

  Maaiveld
  Het oppervlak, of simpeler gezegd de bovenkant van de grond. Vaak wordt dit gebruikt in combinmatie met NAP, dat is de term voor het nulpunt van waaruit je kan rekenen hoe hoog je maaiveld of grondwater is.

  Overstort
  Technische term voor het teveel aan water in een buffer dat gecontroleerd ergens anders heen geleid wordt. Bijvoorbeeld een tuinslang aan de bovenkant van een regenton die het een paar meter verder in de tuin loost.

  Regenpijp
  Pijp die het hemelwater van het dak naar het riool of andere voorziening stuurt om het af te voeren. Ook bekend als hemelwaterafvoer.

  Regenton
  Vat dat regen/hemelwater vasthoudt met een aanvoer en een kraan.

  Regenwater
  Al het water dat in druppelvorm uit de lucht komt vallen. Onderdeel van hemelwater.

  Vulautomaat
  Een tool die je aan of tussen de regenpijp monteert om een aftakking te maken naar je waterbuffer. Zodra de buffer vol is, gaat het water weer terug in de pijp zodat die buffer niet overstroomt.

  Wadi
  Een opslag- en infiltratievoorziening bedoeld die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater. De term is een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie en is ontleend aan de Arabische naam voor een – vaak droog – rivierdal, een wadi.

  Waterspuwer
  Deel dat je onder of tussen een regenpijp zet om water uit te laten stromen. Er zijn versies die open en dicht kunnen.

  Waterton
  Ander woord voor regenton.

  VEEL VOORKOMENDE REGENTON VRAGEN

  Welke regenton heb ik nodig?
  Voor elke 25m2 dakoppervlak 100 liter, voor keuze van het model vind je inspiratie via Het Regent Tonnen en voor nog meer vragen en antwoorden ga je naar Meest gestelde vragen Regenton.