Workshops

We bieden een aantal workshops aan die je kan boeken voor je festival, leerlingen, personeel of wat voor gelegenheid dan ook. Een optie om op een hands-on manier mensen kennis te laten maken met de voor WaterLeider belangrijke thema’s die de duurzame transitie helpen versnellen: bewuster watergebruik, toegevoegd groen, ondersteunen biodiversiteit en circulair werken. Dat in een ongedwongen sfeer waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan. We zeggen niet hoe het moet, we ondersteunen de inzichten die cursisten al zelf hebben.

Gedurende het hele jaar kun je een workshop bij ons bestellen en we denken graag mee over locatie, communicatie of een programma op maat. De vier workshops die we aanbieden staan overzichtelijk op de pdf’s, download ze op deze pagina of neem even contact op als je meer wilt weten.

TonTuin
Workshop TonTuin
Regenton en plantenbak
Regenwater afkoppelen
Upcycle -DIY
Slimme regenton
Workshop TonTuin
Regenton en plantenbak
Regenwater afkoppelen
Upcycle -DIY
Workshop Steck Utrecht
Workshop Gieton
Gieter en regenton
Regenwater afkoppelen
Upcycle -DIY
Workshop Regenwater
Workshop TonTuin
Regenton en plantenbak
Regenwater afkoppelen
Upcycle -DIY
GietTon Oase Rotterdam
Workshop Gieton
Gieter en regenton
Regenwater afkoppelen
Upcycle -DIY

2 reacties:

 1. Ηеllo all, guyѕǃ I knоw, mу mеsѕаge may be tоо ѕреcifіс,
  But mу sіѕtеr found nісе man hеre and thеy marrіеd, ѕо how аbout mе?! 🙂
  I am 26 уеаrs оld, Kаrіna, from Rоmania, I know Еngliѕh аnd German lаnguagеs alsо
  Аnd… Ι havе specifiс diѕeaѕe, namеd nymрhomaniа. Ԝho know whаt is thiѕ, cаn understand mе (bеttеr to sаy іt іmmеdiаtеly)
  Αh yеѕ, Ι соok verу tаѕty! and Ι lоve not оnly cооk ;))
  Im real girl, nоt рrоѕtіtutе, аnd lооking fоr ѕеrious аnd hоt relаtіonshіp…
  Anуwаy, yоu can find mу рrоfіlе herе: http://unreariscongder.gq/user/24446/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.