Work-Circulair-Shop

Work-Circulair-Shop is afval opwaarderen naar klimaatadaptieve producten en biedt bovendien kansen op werk en helpt eenzaamheid tegengaan. 

Dat kan dankzij een gecombineerde winkel met werkplaats. Vanuit die locatie vertrekken we wekelijks voor workshops naar alle wijken in de stad. De winkel, werkruimte en workshops zullen deelnemers, medewerkers en klanten inspireren om anders om te gaan met water, meer te vergroenen en biedt daarnaast een opstap naar werk. We hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij verschillende facetten uit duurzame en sociaal-maatschappelijke issues gecombineerd worden in een overzichtelijke oplossing. Dat mensen bij willen dragen aan een duurzamere stad en tegelijkertijd werkervaring en contacten willen opdoen, dat merkten we het afgelopen jaar met ons succesvolle project ‘Het Regent Tonnen’. Veel van de aansluiters zoeken elkaar en de gezelligheid op naast het plaatsen van regentonnen. Dat is minstens even belangrijk als het halen van praktische doelen. Het samenzijn en samenwerken vermindert eenzaamheid en vergroot het gevoel van eigenwaarde.

Op één locatie in Rotterdam Middelland richten we een plek  in waar wijkbewoners spullen kunnen kopen die gemaakt zijn van materialen die anders afval zouden worden. Tevens is er de mogelijkheid voor bewoners om ter plekke zelf iets te maken en mee te nemen of juist daar te laten voor verkoop. En het is een plek om materialen te komen brengen, die je niet meer gebruikt, maar die voor onze producten als grondstof dienen. Het project krijgt een open en toegankelijk karakter, maar om het overzichtelijk te houden zullen de te maken producten vast omschreven zijn. 

Voorbeelden van spullen die gemaakt kunnen worden zijn: een regenton, plantenbak, kist voor tuingereedschap of  insectenhotel. Spullen die klimaatadaptatie en vergroenen zullen bevorderen. Al bestaande WaterLeider items als TonTuin, Boomblokje en GietTon zijn uiteraard in het programma opgenomen. De locatie is de WaterBasis in de Duivenvoordestraat. 

Naast een fysieke winkel waar wijkbewoners naar toe komen, gaan we ook naar de mensen toe. We weten dat veel Rotterdammers niet snel hun wijk uit gaan, maar ook dat, als je naar hen toe gaat en als gastspreker iets komt vertellen en vooral ook iets met ze komt doen, bewoners dan zeker enthousiast zullen zijn. Dit doen we door het aanbieden van workshops op verschillende locaties in de wijken. Het doel van de workshops is om via het ‘pay it forward principe’ kennis, enthousiasme en ervaring over te dragen. Mogelijke locaties voor de workshops zijn de wijkhubs (centraal punt in de wijk waar gemeente en woningbouwvereniging samen een informatiepunt vormen voor bewoners), huizen van de wijk of repair café’s. Onderzoek naar de meest geschikte “keten” en gesprekken met betrokkenen is onderdeel van het plan. In de opzet zullen we 2 jaar lang zelf workshops geven, maar tegelijkertijd een handboek maken en een netwerk opbouwen, waardoor de workshops na 2 jaar makkelijk kunnen worden overgenomen. 

Door een open houding zullen we ook een plek zijn waar mensen durven binnen te komen en om een plek weten te vinden om hun kans op werk te vergroten. Er zijn volop Rotterdammers die nog geen (betaald) werk hebben, terwijl er aan de andere kant volop vraag is naar werknemers. We proberen de brug te zijn, het opstapje naar regulier werk. Zonder een uitzendbureau of integratiebureau te willen zijn. Deze groep mensen heeft vaak een net andere no nonsens aanpak nodig gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Dat kunnen we bieden en feitelijk werkten we met onze andere projecten al zo. Straatjongeren uit Middelland maakten de TonTuin. Deze tonnen werden door Klus en Werk van Stichting Pameijer naar Charlois gereden. Deze ploeg is nog steeds bij ons kind aan huis! En in Charlois zelf werden mensen uit de wijken daar geïnstrueerd door Thomas om te leren aansluiten. Thomas is vrijwilliger bij Het Regent Tonnen en zoekt een plek waar hij betekenis kan hebben. En tot slot: Vijf mensen uit team WaterLeider komen uit een uitkeringssituatie. Ze zochten werk, wij hadden handjes nodig. Uiteindelijk zijn er 3 doorgestroomd naar regulier en betaald werk. Ibrahim werkt nu bij Westerpaviljoen, Maurice is een eigen klusbedrijf gestart en heeft voldoende opdrachten en Gideon is actief bij een zonnepanelen installatiebedrijf. En wat ons goed doet, alle drie zijn nog steeds actief voor WaterLeider en sluiten nog steeds tonnen aan! Lees meer over Ibrahim en Emma in het AD: 

https://www.ad.nl/werk/ibrahim-was-dakloos-emma-zat-alleen-op-kantoor-nu-installeren-ze-met-elkaar-regentonnen-in-rotterdam~a17bcb87/

Facebook
LinkedIn
Instagram