WaterLeider in jouw stad?

WaterLeider
De landelijke beweging met Rotterdamse roots is in veel steden aanwezig met een workshop, een advies, een regenton of vergroeningsactie. Het netwerk van WaterLeiders is redelijk ongedwongen, maar wel gedreven. De impact gedreven organisatie is altijd op zoek naar WaterLeiders die in eigen stad het bewustzijn willen vergroten voor: #water #stadsgroen en #biodiversiteit en als het even kan met een mensvriendelijke aanpak en het inzetten van circulaire materialen. Doe jij jouw stad?

Ons contract
Je sluit je aan bij Team WaterLeider en je bepaalt zelf de mate van intensiteit waarmee je je inzet. Je betaalt geen financiële vergoeding voor je deelname.  Wel wordt verwacht dat je je on- en offline profileert als WaterLeider teamlid. Dit als onderdeel van een merknaamvergroting om zo meer impact te kunnen maken en zo meer opdrachten te genereren die weer aan elkaar gegund worden, en zo door…

Je kunt hierdoor voor jezelf gebruik maken van de bestaande naamsbekendheid en (met trots) groot netwerk in de duurzame-, water- en groenwereld van commercieel tot overheid en NGO’s. Ook ga je horen tot een groep mensen die ieder eigen kwaliteiten heeft met overlappende interesses en vooral kennis en ervaring. We helpen elkaar in de projecten die de ander alleen of in groepsverband op projectbasis heeft lopen.

EIS – Je conformeert je aan onze missie: 

We maken we de stad beter voor mens, dier en plant. Meer groen, bewuster watergebruik en een verbeterde biodiversiteit.

Good to know:

+ We werken volgens een ecologisch verdienmodel met milieuwinst als doel, het genereren van geld is bedoeld als middel om dat doel te bereiken.

+ WaterLeider concept is niet als bij een bedrijf dus je krijgt geen garantie op een x aantal uren, maar je wordt wel benaderd als er een klantvraag is die bij je past .

+ Daarnaast hoeft niemand van elkaar een vergoeding voor het aandragen van klussen en beschikbaar stellen van de naamsbekendheid en het netwerk.

+ Los van deze opzet kun je met 1 of meerder teamleden je eigen project verder brengen waarbij je onderling afspraken maakt over verdelen van winst.

+ Als je iets maakt krijg je sowieso een plek in de WaterWinkel, die meer als etalage dan als winkel fungeert en je kan meedraaien met de overige publiciteit via print en online kanalen.

Qua naamsvermelding zet je minimaal jezelf op LinkedIn als werknemer bij WaterLeider en als teamlid op de website. Ook gebruik je het logo van WaterLeider in je uitingen

n.b. de website heeft vrijwilligers nodig om een of meer pagina’s bij te houden of zelf te maken! Ook niet teamleden die het leuk vinden kunnen hier aan meewerken.