Subsidies en bijdrages

Wil je aan de slag met klimaatadaptieve maatregelen. Dan staan veel overheden en instellingen klaar om je te steunen met adviezen en financiële bijdrages. Meest voorkomende maatregelen zijn: afkoppelen, bufferen, infiltreren, onttegelen en vergroenen.

WaterLeider verzamelt voor elke stad waar we actief zijn de informatie voor je. Heb je zelf een aanvulling, geef het door. Bedankt! Je vind de steden hier

Staat je gemeente er niet bij, doe de Woonplaats-check
Algemene info milieucentraal

Alle hulpmiddelen
Hoe breng je klimaatadaptatie in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Bijsluiter stresstest, de Klimaateffectatlas, de Routekaart risicodialoog, de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Deze hulpmiddelen zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Ook andere partijen hebben hulpmiddelen ontwikkeld. Sommige van deze hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar, voor andere moet je betalen of een externe partij inschakelen. Daar staat een €-teken bij. Hieronder vind je een overzicht van alle hulpmiddelen op het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/

De waterschappen

Nederland kan worden onderverdeeld in een aantal waterschappen die in hun gebied de waterveiligheid regelen. Daarnaast stellen zij ook geld beschikbaar om bewoners te stimuleren zelf mee te werken aan onderwerpen zoals klimaatadaptatie. Je vindt hier een lijst met waterschappen die een bijdrage beschikbaar hebben. Weet je niet onder welk waterschap je valt? Gebruik dan deze checklist

Overzicht waterschappen

Zuid Holland
Gemeente Westland  https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/subsidies/duurzaamheidssubsidie.html
Gemeente Rijswijk https://www.rijswijk.nl/inwoners/groenblauwe-schoolpleinen
Gemeente Den Haag https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-milieu-en-duurzaamheid/subsidie-groene-daken-2022-aanvragen.htm
Gemeente Rotterdam https://www.rotterdam.nl/subsidie-klimaatadaptatie-tot-eu-1-500-aanvragen
Gemeente Schiedam https://www.schiedam.nl/a-tot-z/subsidie-waterklaar
Gemeente Leidschendam-Voorburg  https://www.lv.nl/gemeentelijke-subsidie-groen-dak-en-isolatie
Provincie Zuid-Holland  https://www.zuid-holland.nl/
Subsidieregeling Klimaatadaptatie https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidie-2-14-klimaatadaptatie/
Verduurzaming bedrijventerreinen https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/bedrijventerreinen/