Romy Rotteveel

“Mijn interesse ligt in het stimuleren van zowel overheden, bedrijven en particulieren om beheersgebied of eigen tuin klimaat adaptief en waterrobuust in te richten. Daarbij vind ik het belangrijk dat we samenwerken, binnen Waterleider wordt er ook zo gedacht.”