gescheiden rioolstelsel

Afkoppelen en scheiden zijn mooie duurzame aanpassingen, maar je kan het niet zo 1,2 hupsakee doen. Een regenpijp van het riool afhalen en ombuigen naar de tuin, lijkt logisch, maar technisch gezien moet je een serieus plan maken voor je hele rioolstelsel. Onderstaande tekening is op basis van het bouwbesluit en zijn de beste uitgangspunten om je aan te houden.