Het zal je niet geheel ontgaan zijn dat morgen de verkiezingen zijn. Het kan zijn dat je geen tijd of zin hebt. Of dat je nog het nut er niet van inziet om je stem uit te brengen. Dat laatste, daar kunnen je bij helpen. Want als je bedenkt dat jij kan laten zien wat het belang is voor de

toekomst van natuur, dan kan de natuur zelf niet stemmen. Neem jij die plaats in? Want morgen stemmen is belangrijk voor het leefgenot van overmorgen.

LET OP!!

* Het waterschap werkt mede met jouw belastinggeld, beter zorg je dat dat besteed wordt aan dingen die jij belangrijk vindt.

* Partijen hebben verschillende belangen die wel of niet bij jouw mening passen, lees daarom meer of gebruik het

kiescompas via https://www.waterschapsverkiezingen.nl

* Als je niet stemt, dan kan door het huidige kiesstelsel zo zijn dat je stem naar een partij gaat die liever kiest voor

aanleg van snelwegen dan bossen…

Het plaatsen van deze TonTuin is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Waterschap Hollandse Delta.

Dat zij daar aan bijdragen, komt door de keuzes die het bestuur maakt. Die keuzes worden wel of niet goedgekeurd

door een raad. En voor de raadsleden kun je morgen een keuze maken.

En die TonTuin.. die houdt regenwater uit het riool, vergroent een kwart vierkante meter. Helpt zo bijen en andere

insecten en verfraait stukje bij beetje de stenige stad met meer bloemen!

#waterschapsverkiezingen #wateschap #regenwater #dijken #hittestress #droogte #wateroverlast

#milieuvervuiling #biodiversiteit

Gerelateerde berichten