City Shower

City Shower verleent toegang tot veilige, voldoende en betaalbare faciliteiten voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Openbare toiletten, daar zijn er in de stad genoeg van. Maar openbare douches? Die zijn er niet.
City Shower vindt dat ook de voorzieningen voor dak- en thuislozen tekortschieten.

Meer weten of doneren? >> bezoek de website