Afkoppelen Schoonderloostraat

Afkoppelen 630m2 dakoppervlak Schoonderloostraat

Het hemelwater van het dak gaat naar een groendak. Na de eerste opvang over in een ondergrondse tank van 15m3 en als die vol is naar een wadi voor infiltratie en het overschot daarvan via een overstort naar het (gemengd) riool. N.B. De tanks van 2 keer 7,5m3 lozen met retentie de helft van hun voorraad in de bodem.

WaterLeider werkte hiervoor intensief samen met de bewonersgroep waarmee in co-creatie het concept is uitgewerkt tot een herinrichting van de buitenruimte. We verzorgden alles van A tot Z, vanaf het eerste idee, via een graafmachine en twee enorme watertanks, tot de nazorg. Ook zorgden we voor een juiste afstemming tussen huurders, verhuurders en gemeente.

2022
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Uitgevoerd door team WaterLeider i.s.m. Earth Kweek en GEP Regenwater