ABC organisaties water

DEZE PAGINA IS NOG IN OPBOUW
Welkom in de waterwereld waar het soms laveren is tussen allerlei organisaties die je helpen met kennis, subsidie en wetgeving over water.

Overheid Waterschap, gemeente, prvincie, rijk/rijkswaterstaat
Koepelorganisaties, NGO, Non profit, belangen


Waterschap
Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding behoort te controleren en te regelen. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Vaak wordt de vergissing gemaakt met Rijkswaterstaat dat o.a. verantwoordelijk is voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Het algemeen bestuur van een waterschap in Nederland wordt gekozen voor een periode van vier jaar door middel van de waterschapsverkiezingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf (of watergraaf als er geen noemenswaardige dijken in het waterschap aanwezig zijn) en portefeuillehouders. In geval van een hoogheemraadschap worden deze ook vaak (hoog)heemraden genoemd.
Bron en meer info >> Wikipedia


Unie van Waterschappen
Vewin
Regenwateralliantie
Watereducatie
Klimaatbestendig
Regenwaterambassadeurs

Pagina nog in opbouw meer organisaties water volgen